گروه صنعتی لابل تولید کننده سقف کشسان

سقف ترنسپرنت یکی از انواع سقف کشسان است که هم میتواند به صورت سقف کشسان ساده و هم به صورت سقف کشسان چاپی اجرا شود. در نور پردازی سقف کششی از RGB استفاده میشود.

سقف ترنسپرنت همراه با نورپردازی  RGB کاری از گروه صنعتی لابل تولید کننده سقف کشسان

🔶 سقف ترنسپرنت همراه با نورپردازی RGB
🔶 محل پروژه: یزد، فروشگاه تجاری

*لابل انعکاس زندگی*


ارسال دیدگاه