گروه صنعتی لابل تولید کننده سقف کشسان

سقف کشسان چاپی طرح کهکشان کاری از گروه صنعتی لابل           

کاری از گروه صنعتی لابل

🔶 پروژه اجرایی سقف چاپی همراه با نورپردازی
🔶 محل پروژه: خمین، منزل مسکونی

*لابل انعکاس زندگی*


ارسال دیدگاه