گروه صنعتی لابل تولید کننده سقف کشسان

  1.      از نزدیک کردن ابزار برنده و تیز به سقف کشسان خودداری شود.
  2.     به صورت خودسرانه سقف تعمیر نشود.در صورت مشاهده ایرادی در سقف با شرکت مجری تماس حاصل شود و به هیچ عنوان به صورت خودسرانه در سقف برش ایجاد نفرمائید.
  3.     حرارت محیطی که در سقف کششی نصب می شود باید +50 تا +5 درجه باشد.
  4.     در صورتی که آب گرفتگی در پشت سقف ایجاد شود سریعا تمام چراغ ها خاموش شود و با شرکت مجری تماس حاصل شود. وبه هیچ عنوان به صورت خودسرانه اقدام به خالی کردن آب نکنید. شرکت اجراکننده فقط میتواند تمام کار های مربوط به سقف را اجرا کند. نصب لامپ و نورپردازی هواکشی و غیره , تمیز و تعویض اینگونه وسایل شامل گلرانتی سقف کشسان نمیباشد ولی برای تعمیر و تعویض آنها حتما باید با شرکت مجری تماس گرفته شود. تعمیر خودسرانه بدست کسانی غیر از تکنسین های اجرا کننده سقف باعث بی اعتبار شدن گارانتی شما می شود.
  5.     در صورت نیاز به نظافت سقف کشسان می توان آن را با استفاده از مایع شیشه شورو یک دستمال نرم تمیز کرده و یا با تماس با مجری از آنها درخواست شود که این کار را انجام دهند.
  6.     در صورتی که سقف ها طبق اصول ذکر شده نگهداری شوند آنها خیلی بیشتر از مقدار گارانتی عمر خواهد کرد.
  7.     سقف کشسان لابل دارای گارانتی 12 ساله می باشد.

ارسال دیدگاه